De natlak-spuitlakken nemen voor het aanbrengen van een coating op werkstukken, zoals gebruikelijk, een belangrijke plaats in bij een efficiënte en gunstige kostprijs. Een breed scala aan natlakken biedt bovendien een veelvoud aan keuzemogelijkheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen processen waarbij met de hand wordt gespoten (voor spuitwanden of in spuitcabines) en automatische processen (met behulp van een robot of spuitautomaat). Door verneveling wordt een laag lak op het werkstuk aangebracht. Overvloedige lak die niet door het werkstuk wordt opgenomen (overspray) wordt gereduceerd en beschermt zodoende efficiënt de medewerker en het milieu. De overspray kan via een droge- of natte afscheiding worden tegengehouden.

Bij de droge afscheiding wordt de overspray in het voorfilter en fijnfilter tegengehouden.

Bij de natte afscheiding komt de overspray (lak) op een waterfilm van de spuitwand en wordt daar door het water gevangen. Het slib dat hierdoor wordt gevormd wordt middels een verfslib-scheidingsinstallatie afgescheiden.