Vanaf het begin
Er wordt begonnen met het centraal verzamelen van alle relevante informatie. Dit is de basis van de eerste lay-outs voor de planning van de installatie. Analyse van behoeften, verwerkt tot ruimtebesparende concepten, controle van het procedé in het eigen technisch ontwikkelingscentrum bepaalt in dit stadium of een standaard- of systeemoplossing nodig is.

Er is tijdens de planning en het concept van de oplossingen ook aandacht voor onderwerpen als milieubeheer, veiligheid, geluid- en brandveiligheid. Vragen over wettelijke emissies worden ook beantwoord. De basis van alle werkzaamheden wordt gevormd door de actuele wetgeving, reglementen en richtlijnen.

Wij ondersteunen u niet alleen bij het ontwerpen van nieuwe installaties. Wij adviseren u ook bij uitbreiding van bestaande installaties. Hierbij kunt u denken aan opdrachten voor modernisering en toename van capaciteit door bijvoorbeeld het ombouwen of vergroten van een oven of spuitcabine en transportsysteem aanpassingen.