Stof en alle soorten spanen, ongeacht of ze tijdens het slijpen, frezen, schaven, lassen of bij andere productieprocessen vrijkomen, zijn nog een specialisme van Rippert. Krachtig afgezogen wordt de vervuilde lucht door verschillende filtersystemen geleid en wordt gereinigd weer terug in de productie of wordt naar buiten – indien nodig na warmteterugwinning – uitgeblazen. Door steeds te innoveren zijn wij mede bepalend voor de laatste stand van de techniek, en niet op de laatste plaats door actief mee te werken in nationale en Europese normeringcommissies.